claim content top

O NAS

 

Związek Pracodawców Branży Elektroodpadów i Opakowań ELEKTRO-ODZYSK jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie zbiórki, przetwarzania oraz odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opakowań i odpadów opakowaniowych oraz gospodarki cyrkularnej na terenie Polski.
 

Do podstawowych celów Związku należy:

  • wsparcie dla kształtowania proekologicznych postaw społeczeństwa,
  • propozycja rozwiązań legislacyjnych, normalizacyjnych i organizacyjnych, sprzyjających rozwijaniu i wdrażaniu innowacyjnych metod zbiórki oraz odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opakowań i odpadów opakowaniowych, oraz celów gospodarki cyrkularnej
  • inicjowanie, promowanie i wspomaganie rozwoju nowoczesnego elektrorecyklingu i recyklingu opakowań oraz gospodarki cyrkularnej, między innymi poprzez nowe technologie i prowadzenie przedsięwzięć gospodarczych dotyczących ochrony środowiska,
  • opracowywanie projektów mających na celu szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami, a w szczególności recyklingiem opakowań, elektrorecyklingiem oraz gospodarką cyrkularną.
cien